Startsida

Hemtjänst

Om du önskar bo kvar i ditt eget hem men har behov av stöd och hjälp kan du få hjälp av hemtjänsten. Målet är att du skall kunna bo kvar i din hemmiljö så länge du själv önskar och kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Hemtjänstens arbetsuppgifter är att förstärka och komplettera dina egna möjligheter för att du ska kunna bo kvar hemma under trygga förhållanden. Hemtjänstens insatser utgår från individens behov. Insatserna kan variera från enklare hushållssysslor till mer omfattande personlig service och omvårdnad. Personalen i hemtjänsten är undersköterskor och vårdbiträden.

För den som känner oro eller blir sjuk kan trygghetslarm vara en hjälp. Trygghetslarm kan man få oavsett var man bor i kommunen. Hemtjänst kan beviljas på grund av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller av sociala skäl och ges som bistånd enligt socialtjänstlagen. Du kan ansöka om trygghetslarm och hemtjänst genom att kontakta kommunens biståndshandläggare.

Nattpatrullen

Inom hemsjukvården finns nattpatrull bestående av två sjuksköterskor som arbetar per natt i hela kommunen. Sjuksköterskorna svarar på alla inkommande trygghetslarm. Sjuksköterskorna gör planerade och akuta besök hos personer i eget och särskilt boende med olika omsorgs- och sjukvårdsbehov.

Förenklad biståndshandläggning

Om du är 80 år eller äldre kan du ansökan om vissa service insatser enligt Förenklad biståndshandläggning  

Du kan välja utförare

Du som har beviljats hemtjänst och bor i Munkedals tätort kan välja mellan olika utförare som ger dig det behov av stöd och hjälp som du har rätt till.
Mer information om Lagen om valfrihet, se under sökordet LOV.

Sidansvar: Maria Länström
Senast uppdaterad: 2016-07-21

Kontakt

Enhetschef hemtjänsten i Dingle
Jackie Evensson
Telefon: 0524-180 10
E-post: jackie.evensson@munkedal.se

Enhetschef hemtjänsten i Munkedal
Pernilla Jansson
Telefon: 0524-182 72                            E-post: pernilla.jansson@munkedal.se

Enhetschef Hemtjänsten i Hedekas Elise Ek                                      Telefon: 0524 -180 35                           E-post: elise.ek@munkedal.se

Enhetschef Hemtjänsten i Hällevadsholm                                      Anita Thorén                                      Telefon: 0524 -184 52                           E-post:  anita.thoren@munkedal.se

Enhetschef Hemsjukvården och Nattpatrullen                                      Pia Settergren                              Telefon: 0524-183 36                 E-post:  mailto:pia.settergren@munkedal.se

Akuttelefon till sjuksköterska dygnet runt Telefon: 0524-183 37

Biståndshandläggare/Handläggare

Handläggare för förenklad biståndshandläggning samt debitering     Ingalill Olofsson
0524-18143

Biståndshandläggare postort Munkedal Magdalena Wilhelmsson
0524-182 24
Nås säkrast på telefontid vardagar: 08:30-09:30

Biståndshandläggare postort Hedekas samt socialpsykiatri                         Sajra Kiserud
0524-180 01
Nås säkrast på telefontid vardagar: 08:30-09:30

Biståndshandläggare postort Dingle, Hällevadsholm samt vårdplaneringar       Johanna Grimhed
0524-181 59
Nås säkrast på telefontid vardagar: 08:30-09:30

Biståndshandläggare LSS                  Elise Andersson
0524-181 42
Nås säkrast på telefontid vardagar: 08:30-09:30

Biståndshandläggare Färdtjänst         Inez Rössberg - Andersson
0524-183 50
Nås säkrast på telefontid vardagar: 08:30-09:30

Adress: Omsorgskontoret, 455 80 Munkedal Fax 0524-181 74

Besöksadress: Kommunhuset, Centrumvägen Munkedal

Adress
Omsorgskontoret
455 80 Munkedal
Fax 0524-181 74

Besöksadress
Kommunhuset
Centrumvägen Munkedal

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-07-21 | Om webbplatsen