Startsida

Syn- och hörselinstruktör

Instruktörens uppgift är att ge hjälp till självhjälp

Målsättningen är att bevara eller öka syn/hörselskadades förmåga att klara ett eget boende och i övrigt kunna leva ett så normalt, självständigt och aktivt liv som möjligt.

Verksamhetsområden

  • Träning i den dagliga livsföringen
  • Orientering i hemmiljö
  • Motivera syn/hörselskadade till fortsatt rehabilitering
  • Informera om kommunens service, kurser och aktiviteter
  • Informera och ge råd till personal inom hemtjänst, servicehus och anhöriga
  • Syn/hörselinstuktören samarbetar med syncentralen och hörcentralen

Sidansvar: A-K Rydholm
Senast uppdaterad: 2016-07-12

Kontakt

Syn- och hörselinstruktör
0524-183 05

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-07-12 | Om webbplatsen