Startsida

Stöd och aktiviteter

  • Stödsamtal/hälsosamtal då du behöver någon som kan lyssna och ge information och stöd. Hälsofrämjande samtal.
  • Daglig verksamhet/social dagverksamhet ett alternativ till avlösning för närstående — kräver biståndsbedömning.
  • Avlastning korttidsplats/växelvård för tillfällig avlastning en period eller exempelvis varannan vecka — kräver biståndsbedömning.
  • Kostnadsfri avlösning i hemmet vid daglig omvårdnad och dygnstillsyn av anhörig — kräver biståndsbedömning.
  • Anhöriggrupp/cirkel/träff efter önskemål, anhöriggrupp t.ex.  demens, stroke, må bra-cirkel eller särskilt boendeträff.
  • Info, utbildning och föreläsning, välkommen att ringa eller besöka oss på Anhörig och Frivilligcentrum för information eller samtal. Kom gärna med förslag på utformning av innehåll i anhörigstödet.

Sidansvar: Ellinor Johansson
Senast uppdaterad 2017-05-04

Kontakt

Anhörigsamordnare
Telefon: 0524-181 95

Besöksadress:
Träffpunkt centrumtorget
Centrumtorget 4
Munkedal

Postadress:
Anhörig- och Frivilligcentrum
Forum 1
455 80 Munkedal

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2017-05-04 | Om webbplatsen