Startsida

Avgifter

Allmänt om avgifter


Omsorgsavgiften består av olika delar, dels hemtjänstavgift i eget boende och på särskilda boenden denna avgift är inkomstrelaterad. Dels fasta avgifter som till exempel mat, hyror, resor.

Varje månad hämtas inkomstuppgifter från Pensionsmyndigheten där kommunen får uppgifter om exempelvis tilläggspension, garantipension, efterlevandepension samt bostadstillägg till pensionärer med mera. När det gäller övriga inkomster som privata pensionsinkomster, pensioner från bland annat AMF, KPA eller liknande får vårdtagaren komplettera genom att en inkomstförfrågan skickas ut vid nytt bistånd samt att det årligen går ut en inkomstförfrågan till samtliga vårdtagare i början av varje år. Denna skall fyllas i av den som beslutet gäller för. Detta för att få så aktuella inkomster som möjligt att räkna på och därmed en korrekt omsorgsavgift.

Mer om avgifter

Sidansvar: Inez Rössberg-Andersson
Senast uppdaterad 2016-07-06

Kontakt

Avgiftshandläggare
0524-181 43

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-07-06 | Om webbplatsen