Startsida

Avgifter i särskilt boende

Vilka avgifter tas ut i särskilt boende?

Matabonnemang

Månadskostnaden för ett matabonnemang är 3121 kronor. Kostnaden avser alla måltider inklusive för-och eftermiddagskaffe. Kostnaden är inte beroende av avgiftsutrymmet. Kompensation för tillagning läggs i förbehållsbeloppet och varierar från år till år. Denna summa påverkar inte avgiften för mat (men påverkar avgiftsutrymmet vilket kan minska omvårdnadsavgiften).

Hyra

Hyrorna är beräknade efter yta och standard. Detta gör att lägenheterna varierar i hyreskostnad. Hyran ändras med samma procent som allmännyttans hyror varje år.

Vill du ha information om kostnaden på en viss lägenhet så kan du få denna uppgift av enhetschefen på respektive boende.

Omvårdnadsavgift

Månadskostnaden är maximalt 1772 kronor och varierar även den år från år beroende på basbeloppet. Denna avgift är beroende av att vårdtagaren har ett avgiftsutrymme.

Avgiftsutrymmet finns beskrivet på annan sida.

Sidansvar: Ingalill Olofsson
Senast uppdaterad 2016-04-26

Kontakt
Biståndshandläggare
Telefon: 0524-182 24

Biståndshandläggare
Telefon: 0524-181 59

För frågor angående avgifter för särskilt boende:

Avgiftshandläggare
Telefon: 0524-181 43

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-26 | Om webbplatsen