Startsida

Avgiftsutrymme för vård

Avgiftsutrymmet är den summa som blir kvar när man dragit förbehållsbeloppet (vilket består av minimibelopp 5001 kr, 2016 samt hyreskostnaden) från nettoinkomsten.  

Avgiftsutrymmet används som underlag för vårdavgiften. Vårdavgiften utgör 100 procent av avgiftsutrymmet upp till 1772 kronor (taket för maxavgift för vård är 1772 kronor 2016).

I vårdavgiften ingår hemtjänst, trygghetslarm, hemsjukvårdsavgift.

Vårdavgiften kan aldrig (2016) bli högre än 1772 kronor/månad, även om avgiftsutrymmet är större.

Om ditt avgiftsutrymme är lägre än maxavgiften är det den lägre summan (ditt avgiftsutrymme) som blir vårdavgiften.

Exempel

Avgiftsutrymmet är 750 kronor, din personliga vårdavgift är 900 kronor. Då blir din avgift för vård 750 kronor.

Sidansvar: Ingalill Olofsson
Senast uppdaterad: 2016-02-11

Kontakt
Om du har frågor om inkomster, skatt, förbehållsbelopp och avgiftsutrymme kan du kontakta:

E-post: Avgiftshandläggare
Telefon: 0524-181 43

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-02-11 | Om webbplatsen