Startsida

Hemtjänst och trygghetslarm

Vad ingår i hemtjänstavgiften?

Praktisk hjälp, exempelvis:

- städning
- inköp, post och bankärenden
- matlagning

Personlig omvårdnad, till exempel:

- hjälp att äta
- hjälp med hygien
- hjälp att förflytta sig
- hjälp att bryta isoleringen
- trygghet och säkerhet i det egna hemmet (trygghetslarm och tillsyn)

Avgiften grundas på avgiftsutrymmet, det vill säga nettoinkomst minus förbehållsbelopp (förbehållsbelopp = för året aktuellt minimibelopp + hyreskostnad).

Avgift för trygghetslarm?

Trygghetslarm kostar 227 kronor per månad, om avgiftsutrymme finns.  Larmet är en del av hemtjänsten och beräknas efter inkomsten.

Exempel:
Trygghetslarmet kostar 227 kronor
Avgiftsutrymmet är 100 kronor

I detta fall blir kostnaden för trygghetslarm 100 kr eftersom det är vad man har möjlighet att betala.

Sidansvar: Anette Johansson
Senast uppdaterad: 2016-10-07

Kontakt

Biståndshandl
Telefon: 0524-182 24
telefon: 0524-181 59

För frågor angående avgifter för hemtjänst och trygghetslarm kontakta:

E-post: Avgiftshandläggare
Telefon: 0524-181 43

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-10-07 | Om webbplatsen