Startsida

Maxtaxa

  • Beslutad av riksdagen den 14 november 2001
  • Reglerna om förbehållsbelopp, högkostnadsskydd och förvaltningsbesvär trädde i kraft   den 1 juli 2002
  • Reglerna om inkomstberäkning trädde i kraft 1 januari 2003.
  • Avgifterna ska inte användas som finansiering för verksamheten utan solidarisk finansiering med skattemedel

Omfattar vad kommunen får ta ut i avgift för:

  • Äldre- och handikappomsorg enligt socialtjänstlagen
  • Kommunal hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen
  • Dock inte insatser enligt Lagen om stöd och service (LSS)

I begreppet hemtjänst (i både ordinärt och särskilt boende) ingår:

  • Serviceuppgifter; praktisk hjälp med hemmets skötsel, t ex städning, tvätt och inköp.
  • Personlig omvårdnad; insatser som därutöver behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov, t ex hjälp att äta, dricka, på- och avklädning, förflyttning, personlig hygien, bryta isolering, känna trygghet i hemmet , matlagning, matdistribution, trygghetslarm

OBS! Hemtjänstbegreppet gäller både i ordinärt och i särskilt boende.  

Sidansvar: Ingalill Olofsson
Senast uppdaterad: 2016-02-11

Kontakt
Avgiftshandläggare
0524-181 43

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-02-11 | Om webbplatsen