Startsida

Beräkning och avgiftsunderlag

Beräkning

  • Avgiften grundas på biståndsbeslut
  • Avgiften beräknas individuellt för varje enskild person
  • Den enskilde är skyldig att själv informera om förändrade förhållanden under året som kan påverka beräkningen av avgiften.
  • När kommunen får in uppgifter om nya förhållanden ska ett nytt avgiftsbeslut fattas.

Avgiftsunderlag

  • Aktuella pensioner och andra inkomster som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen, samt ränta på kapital.
  • Andra skattefria inkomster som till exempel inkomster från utlandet, stipendier, bostadsbidrag och särskilt bostadstillägg anses som inkomst.
  • För makar och sambor läggs inkomsterna samman och fördelas med hälften på vardera maken för uträkning av avgiftsutrymmet.
  • Förmögenhet ska inte påverka avgiftsunderlagets storlek
  • Avgiften ändras vid förändring av prisbasbeloppet
  • Beräkning ska ske efter så aktuella inkomster som möjligt om den enskildes ekonomi.

Sidansvar: Ingalill Olofsson
Senast uppdaterad 2016-04-26

Kontakt

Om du har frågor  kan du ringa till:

Avgiftshandläggare
Telefon: 0524- 181 43

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-26 | Om webbplatsen