Startsida

Mat och boende

Mat

Den av Konsumentverkets beräknade livsmedelskostnad (råvarukostnaden) för 2016 är 1837 kr/månad. De 1837 kronorna ingår i schablonbeloppet. Om den enskilde betalar en högre avgift för mat har hon eller han rätt till ett tillägg på förbehållsbeloppet.

De 1837 kr/mån fördelas enligt följande:

Frukost 20% 
Lunch 30% 
Mellanmål 10% 
Middag 40% 

Middag är likvärdigt med huvudmål. I de fall som lunchen är dagens huvudmål beräknas det med middagens värde.

Boendekostnad

Den enskilde ska även förbehållas medel för boendekostnaden. I denna ingår hyra (enligt hyreslagen), bostadsrättsavgift, ej avdragsgill räntekostnad, driftkostnad,tomträttsavgäld, fastighetsskat

Sidansvar: Ingalill Olofsson
Senast uppdaterad 2016-04-26

Kontakt
Om du har frågor kan du kontakta:

Handläggare
E-post: Ingalill Olofsson
Telefon: 0524- 181 43

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-26 | Om webbplatsen