Startsida

Omsorgsavgift

Inkomstuppgifter

Avgifterna grundas på aktuella inkomster som pensioner, inkomst från anställning, inkomst från näringsverksamhet samt kapitalinkomster. Kapitalet räknas inte med vid avgiftsberäkningen.

För makar och sambor med gemensamt hushåll sammanräknas inkomsterna och delas med 2. Samma gäller om ene maken/makan flyttar till särskilt boende. Har båda makarna biståndsinsatser får var och en beslut om detta.

Bostadskostnad

Eventuellt bostadstillägg sammanräknas med nettoinkomsten. Bor du i eget boende tas hänsyn till den bostadskostnad som gäller för beräkning av bostadstillägg. Bor du i särskilt boende tas hänsyn till hela boendekostnaden.

Sidansvar: Ingalill Olofsson
Senast uppdaterad 2016-04-26

Kontakt

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-26 | Om webbplatsen