Startsida

Sjukvårdsavgift

Avgiften gäller för sjukvårds- och personalinsatser från:
  • Hemsjukvård
  • Dagrehab
  • Arbetsterapi
  • Sjukgymnastik

Avgiftsnivå
300 kr/månad och individ oavsett antal besök när man är inskriven i hemsjukvården.

Om avgiften överstiger avgiftsutrymmet gäller detta som avgift.

Avgiftsbefriade

  • Barn och ungdomar upp till 20 år fyllda

Sidansvar: Ingalill Olofsson
Senast uppdaterad 2016-04-26

Kontakt

Rehab- och sjukvårdsenheten:

E-post: Margot Stelling
Telefon: 0524-183 40

Telefon 0524 183

Telefon: 0524-183 47

Avgiftshandläggare
E-post: Ingalill Olofsson
Telefon: 0524-181 43

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-26 | Om webbplatsen