Startsida

Begravningskostnad

Om dödsboets tillgångar inte täcker kostnad för begravning kan ekonomiskt bistånd beviljas av individ- och familjeomsorgen med ett halvt basbelopp (beravning inklusive gravsten/inskription) minus de tillgångar som finns i dödsboet.

År 2017 är basbeloppet 14.800 kronor.

Alla tillgångar som finns på dagen vid dödsfallet avräknas vid ansökan om begravningskostnad och även eventuell kommande skatteåterbäring.

Räkneexempel (2017 års siffror):

Begravning är beställd för 25.000 kronor. I dödsboet finns endast en pension om 10.000 kronor. Ansökan om begravningskostnad beräknas då enligt följande:

22 400 kronor godtas som begravningskostnad - 10 000 kronor = 12 400 kronor kan beviljas till begravningskostnad. Alla tillgångar som finns i dödsboet avräknas vid ansökan om begravningskostnad och även eventuell kommande skatteåterbäring.

Sidansvar: Jane Sörensen
Senast uppdaterad: 2017-04-18

Kontakt

Avdelningschef
Clarie Engström
Telefon: 0524-18149

IFO-handläggare
Telefon: 0524-182 86

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2017-04-18 | Om webbplatsen