Startsida

Färdtjänst

Vad är färdtjänst?

Färdtjänst är en kommunalt subventionerad trafikservice för funktionshindrade.

Färdtjänsten skall kompensera att Du till följd av Ditt funktionshinder inte kan använda allmänna kommunikationer som buss eller tåg.

OBS!

Att resa med färdtjänst är inte samma sak som att resa med taxi. Färdtjänsten bygger på kollektivtrafikens sätt att se på resor, det vill säga samplanering och samåkning. Resorna utförs med personbil eller specialfordon.

Vem blir beviljad färdtjänst?

Färdtjänst beviljas enligt Färdtjänstlagen. Du måste vara folkbokförd i Munkedals kommun för att få din ansökan utredd.

Om du på grund av ett funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta dig, eller av andra skäl inte klarar att resa med allmänna kommunikationer på egen hand, kan du ha rätt till färdtjänst.

Avsaknad av allmänna kommunikationer, eller att kommunikationsmedlen på orten är bristfälligt utbyggda, är i sig inte grund för att beviljas färdtjänst. Avsaknad av allmänna kommunikationer innebär svårigheter att resa också för andra. 


Färdtjänst-tillståndet tidsbegränsas och omprövas.

Hur söker man färdtjänst?

Kontakta kommunens färdtjänsthandläggare så får du ansökningshandlingar hemskickade. Du kan också skriva ut ansökningsblanketter här på hemsidan. Handläggaren kontaktar dig sedan för att komma överens om tid för ett sammanträffande (hembesök). Ibland kan läkarutlåtande krävas för att ditt ärende ska kunna handläggas på ett korrekt sätt. Kostnaden för detta får du stå för själv.

Sidansvar: Inez R. Andersson
Senast uppdaterad: 2016-05-13

Kontakt

Färdtjänsthandläggare
Telefon: 0524-183 50

Adress:
Biståndsenheten, 455 80 Munkedal
Fax: 0524-182 90

Besöksadress:
Kommunhuset, Centrumtorget, Munkedal

Sommarväg i Munkedal. Foto: J-O Karlsson

Sommarväg i Munkedal. Foto: J-O Karlsson

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-05-13 | Om webbplatsen