Startsida

Övriga resor

Arbetsresor

Om Du är berättigad till färdtjänst och förvärvsarbetar, så kan Du få ett särskilt tillstånd för arbetsresor till och från arbetet. Resor inom tjänsten ingår inte i arbetsresetillståndet. Egenavgiften för arbetsresor motsvarar kollektivtrafikens periodkort.

Sjukresor

Färdtjänst får inte användas till sådana resor som på annat sätt ersätts av region, landsting, försäkringskassa, annan myndighet eller genom försäkring.
OBS! Du behöver inte färdtjänsttillstånd för att berättigas till sjukresa. Ta kontakt med din läkare eller sköterska för intyg om sjukresa och om du behöver ha med dig ledsagare vid resa till läkare eller sjukhus.

Beställning av sjukresa görs på Västtrafiks beställningscentral:
020-91 90 90

Sidansvar: Inez R. Andersson
Senast uppdaterad: 2016-05-13

Kontakt

Inez R. Andersson
Telefon: 0524-183 50

Adress:
Biståndsenheten, 455 80 Munkedal
Fax 0524-182 90

Besöksadress:
Kommunhuset, Centrumtorget, Munkedal

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-05-13 | Om webbplatsen