Startsida

Frivilligt socialt arbete

Volontärutbildning

Välkommen att göra en intresseanmälan till volontärutbildningen på Anhörig- och Frivilligcentrum i Munkedal. Start efter intresse/anmälningar till en mindre grupp frivilliga/volontärer.

Läs mer om att vara volontär

Vill du bli läxhjälpare?

Kontakta Anhörig och frivilligcentrum i Munkedal eller Rädda Barnen som vi samverkar med i denna insats.

Alltför många barn får inte det stöd de behöver i skolan. Eleverna vi hjälper är alla utsatta på något vis. De kan ha svåra hemförhållanden, sakna föräldrastöd, vara asylsökande, ha funktionshinder osv. Ofta saknar barnen positiva vuxna förebilder. De här barnen behöver en vuxen person som inte bara hjälper dem med skolarbetet utan du blir också en vuxen att lita på, en vuxen att prata med om såväl svåra som roliga saker.

KAFÉ DROP-IN, Träffpunkt Centrumtorget

Alla är välkomna till Anhörig- och Frivilligcentrum. Kaféet är öppet varannan onsdag kl. 14.00 - 16.00 (vår och höst) för gemenskap, information, föreläsningar och underhållning.

Varannan vecka är det föreläsning/information eller underhållning.

Våren är det drop-in varannan onsdag från den 1 februari fram till 24 maj.

Välkommen till en stunds trevlig samvaro och fika!
Programblad till Kafé Drop-in kommer ut höst och vår.

Vårens program 2017PDF (pdf, 305.6 kB)

Du hittar oss på Centrumtorget 4. Ingång mellan pizzerian och frisören, en trappa/våning upp upp.

Frivilligverksamheten i Munkedals Kommun är ett komplement till den offentliga verksamheten och de föreningar och väntjänster som redan är verksamma inom kommunen.

Verksamheten med frivilligt socialt arbete verkar för gemenskap, engagemang och delaktighet samt mångfald för att nå mål och visioner för ett meningsfullt, hälsofrämjande och tryggt samhälle för alla.

Verksamheten för det frivilliga sociala arbetet är förlagd till Frivilligcentrum/Träffpunkt Centrumtorget. Hälso/frivilligsamordnaren arbetar dagtid, måndag-fredag.

Verksamheten utformas för att gynna gemensamma intressen för alla innevånare inom och utom olika föreningar och organisationer i Munkedals Kommun.

Det finns ytterligare möjlighet till gemenskap och eventuellt volontärarbete genom medlemskap i de olika föreningar som finns i kommunen med inriktning av social karaktär, t. ex. Bygdegrupper, PRO, Reumatikernas Riksförbund, Rotary, Röda Korset, SPF och Svenska Kyrkan.

Sidansvar: Ellinor Johansson
Senast uppdaterad: 2017-05-04

Kontakt

Hälso- och Frivilligsamordnare
Telefon: 0524-181 95

Besöksadress:
Träffpunkt centrumtorget
Centrumtorget 4
Munkedal

Postadress:
Anhörig- och Frivilligcentrum
Forum 1
455 80 Munkedal

Bild på tavla, kopp med fat och broschyr.

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2017-05-04 | Om webbplatsen