Startsida

Volontärpolicy

2006-01-01
(målsättning och handlingsprogram)

Introduktion


Volontärer är jämställda medarbetare oavsett ålder, kön samt etnisk bakgrund och är en resurs i vår organisation som hjälper oss att nå våra mål och visioner om ett hälsofrämjande och tryggt samhälle för alla.
Det innebär att det ska vara meningsfullt för både volontärer och mottagare med gemenskap, kunskap, trivsel och vänskap. Dessa möten/volontäruppdrag kan hjälpa till att förebygga olika svårigheter, ensamhet, otrygghet och isolering.
Vidare ersätter inte volontärer anställd personal, utan är ett komplement till den offentliga verksamheten och gör det som anställda inte ska, kan eller hinner göra.

Rekrytering


Anmälan om "Önskar bli volontär" (blankett) sändes till ansvarig samordnare för det frivilliga sociala arbetet. Samordnaren kontaktar den sökande, som inbjuds för presentation av verksamheten och ett samtal där även ett antal frågor kommer att ställas. Vid överenskommelse från båda parter kontaktar samordnaren volontären när lämplig sysselsättning/mottagare finns. Innan arbetets början skrivs en "Volontäröverenskommelse" (blankett).

Handledning - Utvärdering


Introduktion, handledning, utbildning, uppföljning och utvärdering för volontärerna sker löpande och/eller efter behov beroende på uppdragets innehåll och egen erfarenhet. Träffar/möten med andra volontärer och samordnare sker regelbundet i mindre grupper, men även vid större sammanhang (frivilligt).

Utgiftsersättning


Överenskommen volontärinsats utförs utan kompensation från organisationen och någon utgiftsersättning från densamma medges ej. En grundläggande princip är dock att volontären inte ska ha utgiftsutlägg för volontärinsatsen, så i förekommande fall är det mottagarens sak/uppgift att enligt egen överenskommelse med volontären ersätta denne/denna för eventuella utgifter.

Försäkring


En volontär är en frivillig - det vill säga en medmänniska och några speciella försäkringar gäller inte för detta, utan det är de privata försäkringarna som gäller.

Problemlösning


Vid eventuella problem eller klagomål från volontären, eller gällande volontäruppdraget, ges ett samtal med samordnare och möjligen andra berörda parter. En diskussion om volontäröverenskommelsen tas också upp så att alla inblandade förstår varför uppdraget eventuellt avslutas.

Sidansvar: Ellinor Johansson
Senast uppdaterad: 2016-05-13

Kontakt

Hälso- och Frivilligsamordnare
Telefon: 0524-181 95

Besöksadress:
Träffpunkt centrumtorget
Centrumtorget 4
Munkedal

Postadress:
Anhörig- och Frivilligcentrum
Forum 1
455 80 Munkedal

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-05-13 | Om webbplatsen