Startsida
Tillgänglighetsdatabasens logotyp
Information om tillgänglighet
i lokaler och naturområden

Ilska och utbrott

Trotssyndrom används som benämning när barn uppvisar ett mönster av negativt, fientligt och trotsigt beteende gentemot personer i sin omgivning. I första hand är protesterna riktade mot föräldrarna men de kan också prägla samvaron med andra vuxna och även med kamrater.

Det är inte ovanligt att barn med ADHD med tydliga inslag av impulsivitet och överaktivitet utvecklar trotssyndrom. Anledningen är att impulsiva barn har svårt att hålla inne ned sina reaktioner när de möter motgångar och krav och i stället reagerar de direkt med protester och avståndstagande utan att hinna tänka sig för.

Barn som utmanar sin omgivning betraktas ofta som att de är aggressiva eller är destruktiva, dvs. som om deras handlande är en följd av deras egenskaper. Det finns dock risker med ett sådant tänkande eftersom de vuxnas bemötande kan skapa onda cirklar eller negativa utvecklingsspiraler hos barnen, vilket kan bidra till att hålla kvar och kanske till och med att förstärka olämpliga beteendemönster. Därför är det viktigt att förstå de mekanismer som bidrar till att sådana onda cirklar skapas.

Källa Socialstyrelsens skrift Barn som utmanarlänk till annan webbplats

Sidansvar: Jane Sörensen
Senast uppdaterad: 2017-05-08

Kontakt

Se länkar nedan eller ring kommunens växel på telefon 0524-180 00.

Socialjourlänk till annan webbplats

Text: Vill du lämna sidan snabbt? Klicka här
Stöd och insatser lokalt

Ungdomsmottagningen

Socialsekreterare
Jourtelefon: 0524-183 86
Telefontid:
kl. 08.30-12.00 och 13.00-15.00
Övrig tid: se under Kontakt ovan

E-post: clarie.engstrom@munkedal.se
Besöksadress:
Centrumtorget 5, Munkedal
Postadress:
Socialsekreterare, 455 80 Munkedal

Barn- och ungdomspsykiatriska
(BUPs) öppenvårdsmottagningar

Lysekil
Telefon: 010-435 21 40
Telefontid: Måndag-Fredag kl. 08.00-16.30
Adress: Lysekils sjukhus, 453 25 Lysekil

Uddevalla
telefon: 010-435 21 00
Telefontid: Måndag-Fredag kl. 08.00-16.30
Adress: Södergatan 11, 451 40 Uddevalla

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2017-05-08 | Om webbplatsen