Startsida

Individ- och familjeomsorg

Vad är socialtjänsten?

Socialtjänsten är den myndighet som på uppdrag av kommunstyrelsen ansvarar för att alla medborgare inom kommunen får de insatser och den hjälp de har laglig rätt till.

Individ- och familjeomsorg, IFO

En av enheterna inom socialtjänsten är IFO, Individ- och familjeomsorg. Individ- och familjeomsorgens huvudområden är: barn och ungdom, försörjningsstöd och missbruksvård.

I ekonomi- och vuxengruppen handläggs ärenden gällande ekonomiskt bistånd samt missbruksvård (alkohol och droger). Det är hit du vänder dig, om du behöver ansöka om försörjningsstöd, eller om du har och/eller känner någon som har problem med alkohol och droger.

I Familjegruppen arbetar socialsekreterare med ärenden och frågor gällande barn och unga.

Råkar du ut för akuta problem efter kontorstid, som inte kan vänta till ordinarie arbetstid, är du välkommen att kontakta socialjouren.Sidansvar: Jane Sörensen
Senast uppdaterad: 2016-09-13

Kontakt

Avdelningschef
Clarie Engström
Telefon: 0524-181 49

Individ- och Familjeomsorgen
Receptionen är bemannad
Måndag till fredag: 08.00-16.00

Reception
Marie Hägerström
Telefon: 0524-18150

Anmälan
Telefon: 0524-183 86
Telefontid: måndag-torsdag
08:00-12.00 och 13.00-16.00
Fredag: 08:00-12:00 och 13:00-15:00  

Socialjour - 0522-69 74 44
måndag - torsdag, klockan 16.00-23.00
fredag, klockan 15.00-02.00
lördag, klockan 16.00-02.00
söndag, klockan 16.00-23.00 

Socialjour övrig tid - 114 14© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-09-13 | Om webbplatsen