Startsida

Ansökan och anmälan

Ansökan

Om du vill ansöka om insatser eller försörjningsstöd, kontaktar du en socialsekreterare per telefon som därefter utreder och fattar beslut om rätt till bistånd. Du kan även lämna en skriftlig ansökan. För kontaktuppgifter och ytterligare information se under aktuell rubrik.

Anmälan

Om du som anhörig, granne eller som privatperson blir orolig för ett barns eller ungdoms sociala situation så vill vi gärna att du kontaktar oss på telefon 0524-183 86. Vi har telefontid dagligen måndag till fredag 08.30-12.00 och 13.00-16.00. Då får ni tala med en socialsekreterare som kan ta emot er anmälan. Hit kan du också ringa för rådgivning om du är osäker på om du ska anmäla eller inte. Det bästa är att du kan stå för din anmälan, men du har möjlighet att vara anonym genom att inte uppge ditt namn.

Myndigheter vars verksamhet berör barn och unga samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk verksamhet, socialtjänsten och kriminalvården är skyldiga att genast anmäla om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller även dem som är anställda av en sådan myndighet. Om du som personal i sådan myndighet känner oro för att ett barn far illa kontakta oss på telefon 0524-183 86, telefontid måndag till fredag 08.30-12.00 och 13.00-16.00, för rådgivning och anmälan. Anmälan från annan myndighet/verksamhet bör också göras skriftligt.

 

Sidansvar: Jane Sörensen
Senast uppdaterad: 2017-04-11

Kontakt

Avdelningschef
Clarie Engström
Telefon: 0524-181 49

Anmälan
Telefon: 0524-183 86
Telefontid: måndag-fredag
08:30-12.00 och 13.00-16.00

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2017-04-11 | Om webbplatsen