Startsida
Liten flicka som springer på en gräsmatta, oskärpa runt om henne. Foto: Lotta Karlsson

Barn, ungdom och familj

Individ- och familjeomsorgen utreder och beviljar bistånd till barn och ungdomar och deras familjer för att främja god uppväxt — och levnadsförhållanden. Insatserna är frivilliga. Ibland måste Individ- och familjeomsorgen utreda ett barns/ungdoms situation utan föräldrarnas samtycke. I dessa fall kan utredningen leda fram till åtgärder enligt lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

Sidansvar: Jane Sörensen
Senast uppdaterad: 2017-03-24

Kontakt

Avdelningschef
Clarie Engström
Telefon: 0524-181 49

Barn, ungdom och familj

Telefontid
Måndag till fredag kl. 08.30-09.30

Förste socialsekreterare

Yvonne Karlsson
Telefon: 0524-181 31

Socialsekreterare:

Anmälan/förhandsbedömning:

Telefon: 0524-181 52

Utredare:

Telefon: 0524-181 27

Telefon: 0524-184 50

Telefon: 0524-181 12

Familjehemsplacerade barn:

Telefon: 0524-182 23

Telefon: 0524-181 02

Individ- och Familjeomsorgen
Fax: 0524-181 74

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2017-03-24 | Om webbplatsen