Startsida

Familjebehandling

Stöd och hjälp i öppenvård för dig och din familj

För vem?


Familjebehandling finns till för familjer med barn och ungdomar upp till 18 år. En familj kan se olika ut. Den kan bestå av en eller flera föräldrar och olika antal barn och ungdomar.

Vad är familjebehandling?


Familjebehandlingen är en del av socialtjänstens öppenvård i Munkedals kommun. I familjebehandlingen arbetar man utifrån det/de uppdrag som ges av socialsekreterare i familjegruppen.

Vi träffar föräldrar som upplever

  • stor oro för sitt barn eller ungdom
  • stora svårigheter att räcka till som förälder
  • uppgivenhet över att barnet inte lyder eller lyssnar på dem

Vi möter också familjer där barn och ungdomar behöver stöd då de till exempel har ett destruktivt eller impulsstyrt beteende.

Vad skall det leda till?


Vi arbetar tillsammans med familjen för att en varaktig förändring skall ske. Målet med behandlingen kan vara att
  • ni som familj ska kunna prata med varandra och komma överens
  • ni som föräldrar ska kunna finna glädje i föräldraskapet
  • ni som föräldrar får hjälp med att skapa struktur, samspel och rollfördelning
  • ni som föräldrar ska hitta nya sätt att möte ert/era barns behov

Hela familjen är delaktig


Vår grundsyn är att familjen är en helhet där alla påverkar varandra. Problem i familjen berör alla familjemedlemmar och behandlingsarbetet involverar därför ofta hela familjen och förutsätter delaktighet och samarbete i familjen.

Behandlingstiden varierar


Hur länge en familj behöver stöd är olika. Tillsammans med er i familjen utvärderar vi efter hand för att se hur vi tillsammans når de mål som ni och vi tillsammans satt upp. Beroende på vad vi kommer fram till fortsätter behandlingen eller så avslutas den.

Kostnadsfri behandling


Familjebehandling är kostnadsfri för familjen.

Hur ansöker vi?


Familjebehandling ges som bistånd genom socialsekreterare. Föräldrar kan själva ansöka om familjebehandling. Ansökan sker till socialsekreterare vid familjegruppen på socialtjänsten.

Kontakta oss!


Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer eller ansöka om familjebehandling. Familjegruppens socialsekreterare och familjebehandlare nås via kommunens växel på telefonnummer: 0524-18 000.

Sidansvar: Jane Sörensen
Senast uppdaterad: 2017-04-11

Kontakt

Avdelningschef
Clarie Engström
Telefon: 0524-181 49

1:e Familjebehandlare:
Maria Hindebo Lundh
Telefon: 0524-184 54

Familjebehandlare:

Telefon: 0524-183 87

Telefon: 0524-18033

Telefon: 0524-180 67

 

Telefontid: 8:30-9:30

Individ- och Familjeomsorgen
Fax: 0524-181 74


© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2017-04-11 | Om webbplatsen