Startsida

Faderskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra måste faderskapet fastställas genom en faderskapsbekräftelse (Föräldrabalken 1 kap 4 §). Det är socialtjänsten som har ansvar för att detta görs.

Antingen beställer man tid själv innan barnet är fött eller om man väntar till efter barnets födelse så skickas automatiskt ett brev/kallelse ut till mamman.

Information om detta finns på mödravårdscentralen.

Om det finns tveksamheter om vem som är barnets far, har mannen eller kvinnan rätt att begära ett DNA-test som bekostas av kommunen.

Är föräldrarna överens om att de vill ha gemensam vårdnad om barnet kan de i samband med faderskapsbekräftelsen skriftligt anmäla detta.

Båda dessa uppgifter skickas sedan till folkbokföringen för registrering.

Fastställelsen görs alltid i den kommun där modern är folkbokförd.

Sidansvar: Jane Sörensen
Senast uppdaterad: 2017-01-10

Kontakt

Avdelningschef
Clarie Engsröm
Telefon: 0524-181 49

För ytterligare information kontakta:

IFO-handläggare
Ewa Karlsson
Telefon: 0524-182 86

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2017-01-10 | Om webbplatsen