Startsida

Försörjningsstöd

Försörjningsstöd är ett ekonomiskt bistånd som kan sökas hos kommunens socialtjänst då man inte kan tillgodose sina behov på annat sätt. Den som bor eller vistas i kommunen kan söka ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd.

För ansökan om försörjningsstöd kontakta en av våra socialsekreterare. Du kommer erbjudas en tid för ett nybesök till socialsekreteraren och få information om vilka handlingar du bör ha med dig till besöket.

Socialsekreteraren som gör utredningen behöver kontrollera de uppgifter du lämnat. Kontroll kan göras hos Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, CSN och Transportstyrelsen mfl. Vid besöket eller då du ansöker får du lämna samtycke till att socialtjänsten får göra dessa kontroller.

Försörjningsstöd är behovsprövat vilket innebär att en socialsekreterare utreder om den som söker är berättigad till bistånd. Vid beräkning av det ekonomiska biståndet utgår socialtjänsten från den gällande riksnormen, hyra och övriga godtagbara utgifter. Ansökan om ekonomiskt bistånd görs månadsvis och är en tillfällig lösning. Socialtjänsten har som uppdrag att stödja dig till en egen försörjning.

Läs mer om försörjningsstöd

Sidansvar: Jane Sörensen
Senast uppdaterad: 2017-01-10

Kontakt

Avdelningschef
Clarie Engström
Telefon: 0524-182 49

Ekonomi- och vuxengrupp

Telefontid
Måndag till fredag kl. 08.30-09.30

1:e socialsekreterare
Maria Ternström
Telefon: 0524-182 49

Socialsekreterare:
Anne Törnros
Telefon: 0524-181 57

Kristina Hansson
Telefon: 0524-184 64

Therese Samuelsson
Telefon: 0524-182 30


Expeditionstid i receptionen
Marie Hägerström
Telefon: 0524- 181 50
vardagar 10.00-12.00 och 13.00-15.00

Kommunens växel
Telefon: 0524-180 00

Individ- och Familjeomsorgen
Fax: 0524-181 74

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2017-01-10 | Om webbplatsen