Startsida

Kontaktperson och kontaktfamilj

Har du/ni tid över för att bli kontaktperson eller kontaktfamilj? Kontakta socialsekreterare i kommunen eller skicka e-post till mailto:clarie.engstrom@munkedal.se.

Kontaktfamilj

Barn kan behöva fler vuxna än föräldrarna som kan erbjuda omsorg och stimulans.
Som kontaktfamilj stöttar ni och finns till för ett eller flera barn under en kortare eller längre tid. För föräldrarna kan denna kontakt vara en frist och en trygghet i vardagslivet. Att det finns andra vuxna som ser och bryr sig om deras barn. Kontaktfamiljen tar emot ett eller flera barn i sitt hem en eller flera helger i månaden. Familjen behöver ha tid och kraft och kunna erbjuda en trygg miljö och ett känslomässigt utrymme.

Kontaktperson

Som kontaktperson stöttar du och finns till för ett barn eller vuxen under kortare eller längre tid utifrån personens behov.

Ersättning

Ersättning utgår för uppdraget med ett arvode och ersättning för omkostnader. Munkedals kommun följer Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) rekommendationer om ersättning till kontaktpersoner och kontaktfamiljer.

Senast uppdaterad: 2016-05-13

Kontakt

Avdelningschef
Clarie Engström
Telefon: 0524-181 49

Individ- och Familjeomsorgen
Fax: 0524-181 74


© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-05-13 | Om webbplatsen