Startsida

Våld i nära relationer

För dig som utsätts eller är anhörig finns det hjälp att få. Munkedal kommuns individ- och familjeomsorg hjälper till med råd och stöd i krissituationer samt information om krishjälp. Utöver detta finns det även nationella stödcenter som ger information och stöd.

Individ- och familjeomsorgen 0524-180 00

Du kommer i kontakt med socialsekreterare som arbetar med våld i nära relationer via kommunens växel måndag-fredag 8.00-16.30.

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för våld och hot. Jouren har öppet dygnet runt och är kostnadsfri. Även den som är anhörig eller bekant kan ringa. De som svarar har tystnadsplikt och hjälper till med att var man kan vända sig inom vården eller hur man polisanmäler ett brott.

Terrafem 020-52 10 10

Terrafem är en ideell organisation som arbetar för kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns våld och dominans. Terrafem har en jourtelefon och en hemsida som ger stöd och information på 43 olika språk.

Kvinnojouren Runan 0525-294 34


Mansjour 031-367 93 90

(Kriscentrum för män i Göteborg)


Sidansvar: Jane Sörensen
Uppdaterad 2016-08-29

Kontakt

Avdelningschef
Clarie Engström
Telefon: 0524-181 49

1:e socialsekreterare
Maria Ternström
Telefon: 0524-182 49

Kvinnofridssamordnare
Anne Törnros
Telefon: 0524-181 57
Telefontid: 8:30-9:30

Individ- och Familjeomsorgen
Fax: 0524-181 74

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-08-29 | Om webbplatsen