Startsida

Sidan är skriven på lättläst svenska.

två unga flickor

Demokrati och politik

Munkedals kommun är en demokratiskt styrd organisation. Det är de förtroendevalda politikerna som bestämmer. Genom att rösta vid val till kommunfullmäktige påverkar du vilka som ska bestämma.

Frågor och synpunkter

Vill du fråga eller framföra en synpunkt eller klagomål till politiker eller de som arbetar på kommunen? Du kan när du vill skriva, ringa eller boka träff med dem.

Telefon: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se
Postadress: Munkedals kommun, 455 80 Munkedal
Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal

Medborgarförslag

Har du ett förslag eller önskemål på hur kommunen ska arbeta med olika frågor kan du lämna in ett medborgarförslag. Medborgarförslaget går till politikerna som bestämmer om kommunen kan arbeta med det du föreslagit.

Lokala utvecklingsgrupper

Munkedals kommun samarbetar med de olika samhällsföreningarna i kommunen genom så kallade lokala utvecklingsgrupper. Vid träffarna pratar man om både problem, möjligheter och utveckling. Samhällsföreningar finns i Valbo-Ryr, Håby, Saltkällan, Bärfendal, Dingle, Hällevadsholm, Sörbygden och Torreby.

Företagare

Munkedals kommun samarbetar även med företagen i kommunen. Vid företagsträffar pratar man också om både problem, möjligheter och utveckling. Tjänstemän och politiker gör även enskilda företagsbesök.

Samråd

Vid större förändringar av mark- och vattenanvändning skapar kommunen översikts- och detaljplaner. Dessa kan du påverka vid samråds- och utställningstillfällen.

Bra att känna till

När du sänder in t.ex. ett brev med synpunkter eller ett medborgarförslag till kommunen blir det en allmän handling som, om det inte är ett ärende som rör sekretesskyddade uppgifter, är offentlig och som var och en kan ta del av.

Sidansvar: Lotta Karlsson
Senast uppdaterad 2016-07-13

Kontakt

Munkedals kommun
Telefon, växeln: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se
Besöksadress:
Centrumtorget 5, 455 80 Munkedal

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-07-13 | Om webbplatsen