Startsida

Kommunens integrationsarbete

Vi arbetar med mottagning och introduktion för flyktingar, samt verkar för samordning och utveckling av kommunens integrationsarbete.

Vad är integration?

För individen: Att förstå och kunna orientera sig samt ha makten att kunna fatta egna beslut. Kartläggning och eventuell komplettering av kompetens, vilket leder till en etablering i samhället och ett arbete för att kunna försörja sig. Allt detta ger en trygghet, ett av våra grundläggande behov.

Samhället: Kunskap och förståelse om flyktingarnas situation. Möjligheter att kunna vara delaktig i integrationsarbetet på olika sätt.

Vårt uppdrag i korthet

  • Förmedla en första bostad till nyanlända flyktingar och ge ett första ekonomiskt stöd i väntan på statens etableringsersättningar.
  • Hjälpa till med barnomsorg/skola. Svenska för invandrare (SFI), samt samhällsinformation.
  • Informera/hänvisa hälsofrågor till landstinget.
  • Bidra till att bevaka, initiera och samordna integrationsfrågor inom kommunen.

Arbetsförmedlingen har det samordnade ansvaret, upprättar etableringsplan och beviljar etableringsersättning med mera.

Mål

Våra nyanlända ska få en god mottagning och etablering (egenförsörjning inom 24 månader – arbete eller studier.) Det innebär en introduktion som leder till ett bra liv där individens kompetens och erfarenhet tas tillvara och goda möjligheter till arbete skapas.

Målen med integrationsarbetet är:

  • Erbjuda flyktingar som tvingats lämna sina hemländer, på grund av till exempel krig och förföljelse, en trygg plats där de kan leva.
  • Öka antalet kommuninvånare.
  • Med hjälp av våra nya kommuninvånare bidrar vi till att lösa delar av nuvarande och framtida rekryteringsbehov.
  • Våra nya kommuninvånare ska trivas och få ett gott nätverk i vår kommun och vilja bo kvar här.

 

Sidansvar: Marie Koivisto
Senast uppdaterad: 2017-05-02

Kontakt

Ylva Görling
Integrationschef
Telefon: 0524-182 13
E-post: ylva.gorling@munkedal.se

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2017-05-02 | Om webbplatsen