Startsida

Ensamkommande asylsökande barn och ungdomar

Varje år kommer barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan vårdnadshavare till Sverige för att ansöka om asyl, så kallade ensamkommande barn.

Munkedals kommun har flera hem för vård och boende (HVB-boende, stödboende och utslussverksamhet) för ensamkommande barn. Kommunen har ett avtal med Migrationsverket om att erbjuda platser för asylsökande barn. Verksamheten för ensamkommande barn tillhör Integration. Samtliga kostnader för HVB-hem betalas av staten genom Migrationsverket.

Ett gemensamt ansvar i kommunen

Det är ett gemensamt ansvar i kommunen att medverka till att göra vistelsen här så trygg som möjlig för dessa barn och ungdomar, hur kort eller lång den än blir. Många människor, myndigheter och organisationer är engagerade för barnet och mottagandet samordnas av socialtjänst, överförmyndarnämnd och skola.

Sidansvar: Marie Koivisto
Senast uppdaterad 2017-05-02

Kontakt

Susanne Karlsson

Enhetschef
Telefon: 0524-184 80
E-post: Susanne.Karlsson@munkedal.se

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2017-05-02 | Om webbplatsen