Startsida

Kundval inom hemtjänsten

Brukare

Du som är brukare (beviljad hemvård) har möjlighet att kunna välja vem du vill ska komma hem och utföra tjänsterna hos dig. Om du inte vill eller kan välja så kommer du att bli tilldelad en utförare. Biståndsbedömaren, som beviljar hur mycket tjänster du kan få av kommunen, är den som också informerar dig om vilka utförare som finns.

Företagare

Du som har eller vill starta företag och utföra hemvård enligt kommunens beställning, ansöker om detta via dokumenten nedan. Du har möjlighet att välja om du vill utföra enbart servicetjänster eller både service- och omvårdnadstjänster. I det senare alternativet kan det också förekomma delegerad hemsjukvård.  Du kan också välja om du vill vara verksam i hela kommunen eller i en del av den. Du har att välja mellan de tre gamla kommunområdena: Område Munkedal, område Svarteborg och område Sörbygden.

 
Nedan hittar du länkar till förfrågningsunderlaget, ansökan och andra dokument som är viktiga för dig som framtida utförare att ta del av. Alla länkar är inte framtagna ännu, men kommer inom kort.
 

Lagen

Den 1 januari 2009 trädde en lag ikraft som heter Lagen om Valfrihetssystem (SFS 2008: 962). Lagen är ett alternativ till Lagen om offentlig upphandling, och reglerar ett alternativt sätt att genomföra en upphandling.  Lagen gäller enbart inom området vård och omsorg i kommuner och landsting. För kommuner är den dessutom frivillig, medan den är obligatorisk för landstingen.

 
I Munkedals kommun införs lagen den 1 oktober 2010, då vi öppnar för alla brukare av hemvård i kommunen att välja utförare av hemvårdsinsatserna. Kommunens hemvårdsverksamhet fortsätter som tidigare, men kommer att kompletteras av de företag som är intresserade och som uppfyller kommunens krav. Kraven finns att läsa i förfrågningsunderlaget här intill.  

Sidansvar: Markus Fjellsson
Senast uppdaterad: 2017-05-05

Kontakt
Markus Fjellsson
Utredningssekreterare, Välfärdssektorn
0524-181 44
markus.fjellsson@munkedal.se
Länkar

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2017-05-05 | Om webbplatsen