Startsida

Medicinskt ansvarig sköterska - MAS

Ansvarsområde

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskans område omfattar kommunal hälso- och sjukvård samt rehabilitering.  

Den kommunala sjukvården ska bedrivas enligt vetenskap och beprövad erfarenhet samt i överensstämmelse med gällande författningar, föreskrifter och lokala regler som gäller för verksamheten.

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan ska inom sitt område

  • Aktivt medverka i planeringen av kommunalt hälso- och sjukvårdsarbete
  • Informera och undervisa i frågor som rör hälso- och sjukvårdsarbete
  • Ansvara för utvecklingsarbete och medverka i förekommande forskningsarbete
  • Samarbeta med andra förvaltningar, myndigheter och andra intressenter i de frågor som berör hälso- och sjukvård både inom och utom den egna kommunen

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har ett övergripande ansvar för hälso- och sjukvården.

Sidansvar: Gunnel Svensson
Senast uppdaterad: 2016-05-18

Kontakt

Medicinskt ansvarig sköterska
Gunnel Svensson
Tel: 0524-181 35
E-post: gunnel.svensson@munkedal.se

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-05-18 | Om webbplatsen