Startsida

Rehabenheten

Rehabenheten ansvarar för att utföra rehabilitering och god omvårdnad på korttidsboende, i det egna hemmet och på särskilda boenden.
Sidansvar: Margot Stelling

Kontakt

Enhetschef
0524-183 40

Avdelningschef hemsjukvård
0524-183 36

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2015-08-25 | Om webbplatsen