Startsida

Arbetsterapi

Arbetsterapeuten arbetar med barn, ungdomar, vuxna och äldre som har eller riskerar att få nedsatt aktivitetsförmåga på grund av sjukdom eller skada. Arbetsterapeuten arbetar för att patientens egna resurser tas till vara och utvecklas utifrån patientens behov och önskemål.

Arbetsterapeutens uppgifter

Arbetsterapuetisk bedömning/utredning, fastställande av mål, utvärdering
och uppföljning

Förebyggande, förbättrande och kompenserande åtgärder

Bedömning, utprovning och förskrivning av hjälpmedel

Bostadsanpassning, utredning/intyg

Information, undervisning och handledning för patient, personal och anhörig.

Arbetsterapeutens ansvarsområde

  • Särskilda boende
  • Gruppboende
  • Eget boende
  • Dagrehabilitering

Sidansvar: Margot Stelling
Senast uppdaterad: 2016-05-18

Kontakt

Leg. Arbetsterapeut
0524-183 39, 183 41, 183 43, 183 49

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-05-18 | Om webbplatsen