Startsida

Dagrehab

Vem får komma till dagrehab?

Vuxna personer i alla åldrar som behöver samordnad medicinsk rehabilitering inom områden som t.ex. neurologi, ortopedi och reumatologi. Personer som har behov av både sjukgymnastik
och arbetsterapi. På Dagrehab finns tillgång till sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och undersköterska.

Vad kan vi erbjuda?

Har man ett akut behov av träning ska man erbjudas plats senast tio arbetsdagar efter remiss.
För varje person gör vi en individuell vårdplan.
Du erbjuds en bra dag med social samvaro, allmän och medicinsk omvårdnad.
Taktil massage utförs vid behov, t.ex. mot smärta, spasticitet och sömnrubbningar.

Uppföljning  och utvärdering sker vid periodens slut, då du också får förslag på hur du kan fortsätta träna i hemmet.

Vilka är vi som arbetar på dagrehab?

Undersköterskan håller i trådarna för verksamheten. Undersköterskan har kontakt med patienterna, och deras anhöriga, samt med andra vårdgivare. Undersköterskan hjälper patienten att få en bra dag med god omvårdnad, trevlig social samvaro och finns med vid träningen. Undersköterskan kan ge också behandling med taktil massage.

Arbetsterapeuten kan efter bedömning av patientens förmåga, hjälpa till med träning av handfunktionen t.ex. styrka och uthållighet. Träning som fokuserar på att bibehålla/öka förmågan att klara de vardagliga aktiviteterna. Arbetsterapeuten kan också prova ut hjälpmedel vid behov.

Sjukgymnasten gör en bedömning av funktionsnivå samt förmåga och planerar utifrån detta träningen.
Sjukgymnasten instruerar och hjälper till med träningen. Vid behov ges smärtlindrande behandling.

Sidansvar: Margot Stelling
Senast uppdaterad: 2016-05-18

Kontakt

Undersköterska
0524-183 47

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-05-18 | Om webbplatsen