Startsida

Trygg hemgång

För en trygg och ordnad tillvaro efter sjukhusvistelse

Den 1 september 2012 startar Trygg Hemgång i Munkedals kommun. Ett nytt arbetssätt som innebär att man efter en sjukhusvistelse kan få stöd och hjälp samt planering av rehabilitering i hemmet i stället för på sjukhus.

Planeringsteamet i Trygg hemgång vänder sig till personer som har nya eller förändrade behov av hjälp i hemmet efter en sjukhusvistelse. För många innebär det en stor oro att komma hem efter en sjukhus-vistelse. Trygg hemgång ska ge möjligheten till det extra stöd som man då är i behov av.

Målet med trygg hemgång är att försöka öka tryggheten och möjligheten till att bo kvar hemma. Vid hemkomsten från sjukhuset möts personen upp av personal från Trygg hemgång som kommer stanna hos personen i minst två timmar efter hemkomsten om man önskar det för att ge stöd i form av till exempel inköp av mat, hämta mediciner eller att ha någon att prata med. Planeringsteamet kommer sedan ge den hjälp som den enskilde behöver, och bedöma vilken hjälp som behövs framöver.

Arbetet sker i den enskildes hem och kan ta från en dag upp till tre till fyra veckor. Om det finns kvarstående behov av stöd efter dessa veckor så tar ordinarie hemtjänsten över i det område där den enskilde bor.

I Trygg Hemgång arbetar undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och biståndshandläggare. Trygg hemgång bedrivs som ett projekt till och med den 31 augusti 2013.

För mer information
Margot Stelling
Enhetschef Rehabenheten
Telefon: 0524-183 40

Sidansvar: Margot Stelling
Senast uppdaterad: 2016-05-18

Kontakt

Enhetschef Rehabenheten
Margot Stelling
Telefon: 0524-183 40

Länkar

Broschyr Trygg hemgångPDF (pdf, 714.3 kB)

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-05-18 | Om webbplatsen