Startsida

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i hemmet är en hjälp till föräldrar och anhöriga som vårdar en funktionshindrad anhörig i hemmet. De skall ges möjlighet att lämna hemmet och veta att den funktionshindrade får den omvårdnad som krävs.

Avlösarservice bör kunna ges både regelbundet och i situationer som inte kan förutses. Den bör vara tillgänglig under dagtid, kvällar och nätter samt under helger.

Avlösarservice kan också vara ett bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL, och ansökas om hos biståndsenheten.

För mer information kontakta kommunens LSS-handläggare eller biståndsenheten.

Sidansvar: Arijana Karamehmedovic
Senast uppdaterad: 2016-05-18

Kontaktuppgifter:
LSS-handläggare
Tfn 0524-181 42
Fax 0524-181 74
455 80 MUNKEDAL

 
Biståndsenheten
Tfn 0524-180 00
455 80 MUNKEDAL

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-05-18 | Om webbplatsen