Startsida

Daglig verksamhet/sysselsättning

Daglig verksamhet är en rättighet för att funktionshindrade ska få en meningsfull daglig sysselsättning. Personer som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kan också ha rätt till daglig verksamhet.

Den dagliga verksamheten kan till sitt innehåll rymma såväl aktiviteter med habiliterande inriktning som mer produktionsinriktade uppgifter.

Insatsen kan sökas genom lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

För mer information kontakta kommunens LSS-handläggare.
Sidansvar: Marie Koivisto
Senast uppdaterad: 2017-05-02

Kontaktuppgifter:
LSS-handläggare
Tfn 0524-181 42
Fax 0524-181 74
455 80 MUNKEDAL

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2017-05-02 | Om webbplatsen