Startsida

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Ungdomar med omfattande funktionshinder som har förvärvsarbetande föräldrar kan av olika skäl behöva tillsyn före eller efter skoldagen eller under skollov och ferier.

Insatsen kan ansökas om genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

För mer information kontakta kommunens LSS-handläggare.

Sidansvar: Arijana Karamehmedovic
Senast uppdaterad: 2016-05-18

Kontaktuppgifter:
LSS-handläggare
Tfn 0524-181 42
Fax 0524-181 74
455 80 MUNKEDAL

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-05-18 | Om webbplatsen