Startsida

Korttidsvistelse utanför hemmet

Korttidsvistelse är till för att ge en funktionshindrad person möjlighet till rekreation och miljöombyte samtidigt som anhöriga får tillfälle till avlösning i omvårdnadsarbetet och utrymme för avkoppling.

Korttidsvistelse innebär att en funktionshindrad person tillfälligt under en kortare eller längre tid vistas på ett korttidshem, hos en familj eller deltar i en lägerverksamhet.

Insatsen kan ansökas om genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

För mer information kontakta kommunens LSS-handläggare.

Sidansvar: Arijana Karamehmedovic
Senast uppdaterad: 2016-05-18

Kontaktuppgifter:
LSS-handläggare
Tfn 0524-181 42
Fax 0524-181 74
455 80 MUNKEDAL

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-05-18 | Om webbplatsen