Startsida

Ledsagarservice

Ledsagarservice ska vara en personlig service, anpassad efter individuella behov som ska kunna underlätta för den enskilde att delta i samhällslivet.

Ledsagarservicen innebär att den enskilde genom stöd av en annan person/ledsagare ges möjlighet att komma ut bland andra för att till exempel delta i fritidsaktiviteter eller i kulturlivet eller för att kunna besöka vänner.

Insatsen kan ansökas om genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och socialtjänstlagen, SoL.

För med information kontakta kommunens LSS-handläggare eller biståndsenheten.

Sidansvar: Arijana Karamehmedovic
Senast uppdaterad: 2016-05-18

Kontaktuppgifter:
LSS-handläggre
Tfn 0524-181 42
Fax 0524-181 74
455 80 MUNKEDAL

 
Biståndsenheten
Tfn 0524-180 00
455 80 MUNKEDALText

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-05-18 | Om webbplatsen