Startsida

Socialpsykiatri

Socialpsykiatrin i Munkedals kommun består av två enheter. All verksamhet vänder sig till psykiskt funktionshindrade. Kontakta oss för vidare information.

Boendestöd

Boendestöd innefattar både hem och omgivning. De aktiviteter och projekt vi har utspelar sig i vardagens sammanhang. Dels genom den tidsmässiga regelbundenheten och återupprepningen, dels genom att den sociala interaktionen sker inom ramen för vardagens handlingar och språk.

Om man har behov av hjälp i den dagliga livsföringen kan man bli beviljad boendestöd. Detta söker man via vår biståndsbedömmare i kommunen.

Sysselsättning

En stor del av enhetens arbete är att ge sysselsättning för personer som har socialmedicinska- och fysiska handikapp. Deltagarna erbjuds kompetenshöjande inslag genom utbildningsinsatser och praktik i offentlig verksamhet och i privata företag. För att bli erbjuden sysselsättning krävs att deltagaren har en kontakt med LSS (Lagen om särskilt stöd och service), SOL (socialtjänstlagen) eller psykiatrin.

Läs mer på Arbetsmarknadsenhetens sidor

Sidansvar: Anders Haag
Senast uppdaterad: 2016-08-29

Kontakt

Enhetschef Socialpsykiatri
Anders Haag
Telefon: 0524-183 16
E-post: anders.haag@munkedal.se

Biståndshandläggare
Elise Andersson
Telefon: 0524-181 42
E-post: elise.andersson@munkedal.se

Information

BoendestödPDF (pdf, 125.4 kB)
SysselsättningsspåretPDF (pdf, 683.5 kB)

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-08-29 | Om webbplatsen