Startsida

Trygghetstelefon - frågor och svar

Hur får jag en trygghetstelefon?

För dig som bor i eget boende finns det möjlighet att ansöka om insatsen trygghetstelefon hos kommunen. Du vänder dig då till en biståndshandläggare. Du kan ansöka både muntligt och skriftligt. Se kontaktinformation i rutan till höger.

Vem kan ansöka?

Alla har rätt att ansöka, oftast ansöker man på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller att du känner dig otrygg. Med insatsen trygghetstelefon kan du nå personal som arbetar i hemtjänsten dygnet runt.

Samtycke

För att kunna få insatsen trygghetstelefon krävs två förutsättningar, den ena är att du lämnar ut en nyckel till din bostad. Den andra är att du samtycker till att lämna uppgifter till trygghetscentralen i Örebro, vilka vi samarbetar med. När du trycker på larmknappen är det Örebro trygghetscentral du får prata med, vilka dirigerar ut personal från kommunens hemtjänst för att hjälpa dig.

När ska jag ringa 112 eller 1177?

Du ska ringa 112 eller 1177 i situationer då du är i akut behov av sjukvård. Trygghetstelefonens larmdosa ersätter inte 112 eller 1177, utan är till för att kunna kalla på hjälp för behov i din dagliga livsföring.

Vem installerar och ser till att allt fungerar?

Efter att du ansökt och beviljats insatsen trygghetstelefon, kontaktar hemtjänsten dig. Hemtjänsten kommer hem till dig och installerar larmdosan och du får en larmknapp att ha på handleden. Hemtjänsten ser till att du får en installation som är fungerande.

Kan jag få trygghetstelefon om det saknas fast telefonlinje?

Ja, vi använder digitala trygghetstelefoner vilket innebär att de kommunicerar via så kallad GSM-abbonemang med SIM-kort. Du behöver inte längre ha fast telefon för att larmdosan ska kunna kopplas in.

Hur fungerar kontrollen av trygghetstelefonen?

Den digitala trygghetstelefonen sänder signaler minst varannan minut, vilket gör att vi har ständig kontroll på funktionerna i larmdosan och mobil-kommunikationen. Vi får meddelande om något fel uppstår, och larmansvariga åtgärdar uppkomna fel i den mån det är möjligt. Du debiteras ingen kostnad för kontrollfunktioner.

Är jag garanterad att trygghetstelefonen alltid fungerar?

Nej, vi kan inte garantera att det alltid fungerar. Blir det strömavbrott har larmdosan en batterifunktion som räcker i 48 timmar. Vid långvariga strömavbrott görs bedömning av hemtjänsten, i vilken omfattning du ska få så kallade "tillsynsbesök".

Din trygghetstelefon kommunicerar vi mobilnätet och har ett SIM-kort som söker på alla mobiloperatörers telemaster. Om alla mobilnät skulle sluta att fungera samtidigt, kommer din trygghetstelefon inte att fungera. Vid avbrott i mobilnätet görs bedömning av hemtjänsten, i vilken omfattning du ska få så kallade "tillsynsbesök"

Hur fungerar min trygghetstelefon?

Du får en larmdosa med högtalarfunktion, så du kan tala om för personalen vad du behöver hjälp med. Du får ett armband som fästes på handleden, där själva "larmknappen" sitter. När du behöver hjälp trycker du på larmknappen och du hör personal från trygghetscentralen i högtalaren. Du behöver inte vara i samma rum, det hörs ändå. Om trygghetscentralen inte skulle höra dig, kontaktar de hemtjänsten som åker hem till dig, för att kontrollera vad som hänt. Var aldrig rädd för att trycka på larmknappen, hellre en gång för mycket, än en gång för lite.

Hur långt fungerar min trygghetstelefon?

Din larmknapp har en räckvidd om cirka 100 meter utifrån var din larmdosa är placerad i bostaden. Kontrollera gärna räckvidden. Gå exempelvis ut till brevlådan och soptunnan och tryck på larmknappen, då får du vetskap om det fungerar. Till trygghetscentralen säger du att du "provlarmar". Kommer du inte fram till trygghetscentralen är räckvidden inte tillräcklig.

Hur förvaras min nyckel till bostaden?

Nyckel till bostaden placeras i ett låst nyckelskåp i hemtjänstens lokaler. Hemtjänsten kan ta sig in till dig via Phoniro låssystem, vilket innebär att hemtjänsten öppnar din dörr med sin mobiltelefon.

Vem kommer när jag larmar?

Det är kommunens hemtjänst som kommer när du larmar. Trygghetstelefon ingår inte i de insatser där du kan välja utförare. Om du är beviljad andra insatser som till exempel personlig omvårdnad och städning, kan du välja en privat utförare. Konsekvensen blir att du får olika personal som hjälper dig. När du trycker på larmknappen kommer kommunens hemtjänst, och för de andra insatserna kommer det företag du valt att få hjälp av.

Vad kostar det?

Fastställd kostnad för insatsen trygghetstelefon är 227kr/mån. Kostnad räknas in ditt avgiftsutrymme, vilket innebär att det kan inrymmas i ditt så kallade högkostnadsskydd för insats via hemtjänst (maxtaxa).

Kan jag lita på att hemtjänsten kommer?

Ja, det kan du. Vi garanterar att larmcentralen svarar inom 5 minuter när du larmat, och att hemtjänsten är hemma hos dig inom 30 minuter mellan kl. 07.30–22.00 och 60 minuter mellan kl. 22.00–07.30 från det att vi fått information från larmcentralen, under förutsättning att det råder normala väder- och trafikförhållande.

Sidansvar: Jackie Evensson
Senast uppdaterad 2016-07-27

Kontakt

Jackie Evensson
Telefon: 0524-180 10
E-post: jackie.evensson@munkedal.se

Ansökan
Kontakta biståndshandläggare under vardagar
Telefon: 0524-180 00

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-07-27 | Om webbplatsen