Startsida

Halkbekämpning

Regler för isgrusförråd


För privatperson:

Isgrus för privat bruk till halkbekämpning på bostadsfastighet får hämtas i hink eller motsvarande. (ovanstående gäller ej företagare eller hyresvärd etc)

Munkedal: kommunförrådet vid Öringvägen 8.

Dingle: vid sporthallen.

Hällevadsholm: vid återvinningsstationen.

Hedekas: vid brandstationen.

Om sandlådorna tar slut kan man ringa Roger Olsson på Park och Skog på telefon 0524-180 92 så kommer vi och fyller på med nytt isgrus.

För entreprenör inom vinterväghållning:

Hämtning av isgrus som inte används inom det kommunala snöröjningsuppdraget ska rapporteras och kommer att faktureras efter säsongens slut. Anmäl er till undertecknad om ni vill hämta grus. Rapport om hämtat material skickar ni samma dag till henrik.gustafsson@munkedal.se

Ex: 2015-01-15 Plogtjänst AB hämtat 1,15 m3 isgrus /Anders Andersson.

Senast den 1/5-15 ska en sammanställning av hämtade mängder skickas till undertecknad. Pris /ton säsongen 2014-2015: 245kr, exkl. moms. 1m3 isgrus =1,5 ton. Användningen av detta isgrusförrådet utanför det kommunala uppdraget förutsätter god ordning, omsorg om förrådet och ett minimalt svinn. Vi hoppas att det kommer att fungera!

Henrik Gustafsson, Exploateringsingenjör
Tel: 0524-18132

Sandsopning

Park- och Markavdelningen sopar bort vinterns isgrus på gatorna i regel i månadsskiftet april-maj varje år.

Sidansvar: Henrik Gustafsson
Senast uppdaterad: 2016-07-12

Kontakt

Exploateringsingenjör
Henrik Gustafsson
Tel: 0524-18132

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-07-12 | Om webbplatsen