Startsida

Parkering och parkeringstillstånd

För att få nyttja särskilda p-platser för rörelsehindrade krävs tillstånd som utfärdats av kommunen.

För att få ett parkeringstillstånd behöver du

  •   fylla i en ansökan
  •   ett läkarintyg
  •   ett nytaget, välliknande foto
Skylt handikappsparkering
Tillståndet söks på Samhällsbyggnadssektorn, dit man kan vända sig för att få information och ansökningshandlingar, telefon 0524-181 30.
Använd gärna formuläret till höger för att beställa ansökningshandlingar.

Avgörande för att få tillståndet är gångförmågan hos den sökande. Läkarintyg om detta krävs för att kunna göra en korrekt bedömning av sökandens behov av parkeringstillståndet.

Kommunens handläggning av ärendet är avgiftsfri. Parkering för rörelsehindrad är avgiftsfri på kommunens parkeringsplatser.

Mer information om parkeringstillstånd för rörelsehindrad finns på ansökningsblanketten

Parkering i Munkedals kommun

Att parkera sin bil i Munkedals kommun är gratis, men följ parkeringsskyltarnas regler.

Sidansvar: Kajsa Lindberg
Senast uppdaterad: 2016-08-02

Kontakt

Handläggare
Telefon: 0524-181 70

Beställ ansökningsblankett för parkeringstillstånd

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-08-02 | Om webbplatsen