Munkedals kommunvapen

Meny

Resursteamets personal

En blond flicka springer på gräset från kameran.
Kontaktuppgifter‌

Skolpsykolog

Hela kommunen

Ida Boylan

0524-182 37

Logoped

Hela kommunen

Jonna Gunnerek

0524-184 72

Specialpedagog

Förskola

Ulla-Britt Ohlsson

0524-180 19

Specialpedagog

Skola

Annika Belfrage

0524-183 14

Kurator

Svarteborg

Teresia Pettersson

0524-79 96 26

Kurator

Munkedalsskolan, Grundsärskola 1-9 och  Träningsskola

Gunilla Lennartsson

0524-180 36

Kurator

Bruksskolan och
Hedekas skola

Pia Andersson

0524-184 62

Kurator

Kungsmarksskolan

Mats Alehed

0524-183 77

Skolsköterska

Munkedalsskolan
Grundsärskola 1-9 och Träningsskola

Therese Dahlqvist

0524-182 38

Skolsköterska

Bruksskolan, Centrumskolan och Hällevadsholms skola

Mariana Wikström

0524-184 35

Skolsköterska

Hedekas skola, Kungsmarkskolan och
Grundsärskola 7-9

Susanne Zetterman

0524-183 12 070-257 05 73

Skolsköterska

Kunskapens Hus

Monica Rosqvist

0702-72 47 31

Skolläkare

Hela kommunen


Kontakt via skolsköterska

 

 

Specialpedagog i förskolan och på familjecentralen

Specialpedagogen i förskolan är en stöd och resursfunktion främst riktat till kommunens förskolor och pedagogiska omsorg.

 

 • Utifrån aktuella styrdokument arbeta med konsultation, observation, kartläggning, utredning, rådgivning och handledning till personal och arbetslag.
 • Arbetets inriktning och syfte skall vara främjande för barns utveckling.
 • Arbetet ska verka för ett förebyggande och hälsofrämjande klimat.
 • Arbetet utgår ifrån ett salutogent förhållningssätt genom att upptäcka och stödja utvecklande relationer, miljöer, styrkor och förmågor.
 • Samverka med övriga aktörer inom verksamhetsområdet i kommunen samt externa medarbetare.
 • Ingå i förskolornas BHM och där bidra med specialpedagogisk kompetens.

 

Specialpedagog
Specialpedagoger i resursteamet är en stöd- och resursfunktion främst till kommunens skolor.

 

 • Arbeta förebyggande med tidiga insatser för att främja barn och ungas lärande, positiva utveckling och hälsa.
 • Ingå i rektors elevhälsateam och där bidra med specialpedagogisk kompetens.
 • Utföra specialpedagogiska utredningar och läs- och skrivutredningar.
 • Delta i nätverksarbete kring elever.
 • Samverka med skolledning, övriga professioner i Resursteamet och externa kontakter.
 • Bidra med kompetensutveckling i kommunen.

 

Skolpsykolog

 • Utredningar, handledning, konsultation/samtal på både individ- och gruppnivå.
 • Arbetar för och med elever, föräldrar, skolan eller andra samarbetsparter runt en elev.
 • Akutkontakt kan tas direkt med psykologen vid behov.
 • Elevens behov står i fokus.

 

Skolkurator

Skolkuratorns uppdrag är att:

 

 • Arbeta förebyggande för att främja barn och ungas lärande, positiva utveckling och hälsa.
 • Ge råd och stödsamtal till barn, unga och deras föräldrar.
 • Ingå i skolans elevhälsoteam och där bidra med psykosocial kompetens.

 

Logoped

Logopeden arbetar både i förskolan och skolan och möter barn och elever från åldrarna 0-20 år.

 

 • Språkleker och tränar tillsammans med barn/elever.
 • Utför kartläggningar av språket, exempelvis fonologiska, grammatiska och kommunikativa.
 • Ger handledning och vägledning till föräldrar och förskole- och skolpersonal.
 • Bidrar med fortbildning till pedagoger
 • Träffar nyblivna föräldrar i BVC:s föräldragrupper och talar om språkstimulering och språkutveckling.

Senast ändrad: 2018-01-15

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: munkedal.kommun@munkedal.se

 

Öppettider

Måndag - torsdag kl. 08:00-16:30

Fredag kl. 08:00-16:00


Se avvikande öppettider

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: munkedal.kommun@munkedal.se

 

Öppettider

Måndag - torsdag kl. 08:00-16:30

Fredag kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider

SOCIALA MEDIER

Facebook, Twitter och Instagrams ikoner.

OM WEBBPLATSEN

Om kakor (cookies)

Personuppgiftslagen

Webbkarta

För administratörer

UNDER UPPBYGGNAD

Webbsidan är under uppbyggnad och fylls kontinuerligt på med mer innehåll.