Munkedals kommunvapen

Meny

Resursteamets personal

En blond flicka springer på gräset från kameran.
Kontaktuppgifter‌

Befattning

Område

Namn

Telefon

Skolpsykolog

Hela kommunen

Ida Boylan

0524-182 37

Logoped

Hela kommunen

Jonna Gunnerek

0524-184 72

Specialpedagog

Förskola

Ulla-Britt Ohlsson

0524-180 19

Specialpedagog

Skola

Annika Belfrage

0524-183 14

Kurator

Svarteborg

Teresia Pettersson

0524-79 96 26

Kurator

Munkedalsskolan, Grundsärskola 1-9 och  Träningsskola

Gunilla Lennartsson

0524-180 36

Kurator

Bruksskolan och
Hedekas skola

Pia Andersson

0524-184 62

Kurator

Kungsmarksskolan

Mats Alehed

0524-183 77

Skolsköterska

Munkedalsskolan
Grundsärskola 1-9 och Träningsskola

Therese Dahlqvist

0524-182 38

Skolsköterska

Bruksskolan, Centrumskolan och Hällevadsholms skola

Mariana Wikström

0524-184 35

Skolsköterska

Hedekas skola, Kungsmarkskolan och
Grundsärskola 7-9

Susanne Zetterman

0524-183 12 070-257 05 73

Skolsköterska

Kunskapens Hus

Monica Rosqvist

0702-72 47 31

Skolläkare

Hela kommunen


Kontakt via skolsköterska

 

 

Specialpedagog i förskolan och på familjecentralen

Specialpedagogen i förskolan är en stöd och resursfunktion främst riktat till kommunens förskolor och pedagogiska omsorg.

 

 • Utifrån aktuella styrdokument arbeta med konsultation, observation, kartläggning, utredning, rådgivning och handledning till personal och arbetslag.
 • Arbetets inriktning och syfte skall vara främjande för barns utveckling.
 • Arbetet ska verka för ett förebyggande och hälsofrämjande klimat.
 • Arbetet utgår ifrån ett salutogent förhållningssätt genom att upptäcka och stödja utvecklande relationer, miljöer, styrkor och förmågor.
 • Samverka med övriga aktörer inom verksamhetsområdet i kommunen samt externa medarbetare.
 • Ingå i förskolornas BHM och där bidra med specialpedagogisk kompetens.

 

Specialpedagog
Specialpedagoger i resursteamet är en stöd- och resursfunktion främst till kommunens skolor.

 

 • Arbeta förebyggande med tidiga insatser för att främja barn och ungas lärande, positiva utveckling och hälsa.
 • Ingå i rektors elevhälsateam och där bidra med specialpedagogisk kompetens.
 • Utföra specialpedagogiska utredningar och läs- och skrivutredningar.
 • Delta i nätverksarbete kring elever.
 • Samverka med skolledning, övriga professioner i Resursteamet och externa kontakter.
 • Bidra med kompetensutveckling i kommunen.

 

Skolpsykolog

 • Utredningar, handledning, konsultation/samtal på både individ- och gruppnivå.
 • Arbetar för och med elever, föräldrar, skolan eller andra samarbetsparter runt en elev.
 • Akutkontakt kan tas direkt med psykologen vid behov.
 • Elevens behov står i fokus.

 

Skolkurator

Skolkuratorns uppdrag är att:

 

 • Arbeta förebyggande för att främja barn och ungas lärande, positiva utveckling och hälsa.
 • Ge råd och stödsamtal till barn, unga och deras föräldrar.
 • Ingå i skolans elevhälsoteam och där bidra med psykosocial kompetens.

 

Logoped

Logopeden arbetar både i förskolan och skolan och möter barn och elever från åldrarna 0-20 år.

 

 • Språkleker och tränar tillsammans med barn/elever.
 • Utför kartläggningar av språket, exempelvis fonologiska, grammatiska och kommunikativa.
 • Ger handledning och vägledning till föräldrar och förskole- och skolpersonal.
 • Bidrar med fortbildning till pedagoger
 • Träffar nyblivna föräldrar i BVC:s föräldragrupper och talar om språkstimulering och språkutveckling.

Senast ändrad: 2018-06-05

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: munkedal.kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider

Måndag - torsdag kl. 08:00-16:30

Fredag kl. 08:00-16:00


Se avvikande öppettider

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: munkedal.kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider

Måndag - torsdag kl. 08:00-16:30

Fredag kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider

SOCIALA MEDIER

Tre sociala mediers ikoner. Facebook med ett litet f på en mörkblå cirkel. Instagram med en stiliserad kamera i vita linjer på en mångfärgad cirkel. Twitter med en vit flygande fågel på en ljusblå cirkel.