Munkedals kommunvapen

Meny

Mål och kvalitet

Färglada multiplikationstabeller

Mål

De mål man arbetar efter i förskola och skola är både kommunala och statliga.

 

De kommunala målen revideras årligen i samband med budgetprocessen.

 

Skollagen med timplaner, läroplaner och kursplaner är de nationella styrdokument (måldokument) som ska styra verksamheten inom barnomsorg och skola. I den nya styrningens idé ligger att detaljbestämmelser ska undvikas och att kommunernas och skolornas frihet ska vara så stor som möjligt. Skolan ska ändå vara likvärdig över hela landet.

Regeringen fastställer läroplaner för förskolan (LpFö 98), det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) och för de frivilliga skolformerna (Gy 11). Läroplanerna ska tillsammans med skollagen styra verksamheten i skolan. Alla som arbetar där är skyldiga att följa dem.

 

Skolans uppgifter och de värden som ska ligga till grund för undervisningen bestäms i läroplanerna. Läroplanen, som bl a gäller för grundskolan (Lgr 11), är uppdelad i följande huvudområden:

  • normer och värden
  • kunskaper
  • elevernas ansvar och inflytande
  • skola och hem
  • övergång och samverkan
  • skolan och omvärlden
  • bedömning och betyg
  • rektorns ansvar

Senast ändrad: 2018-01-22

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

0524-180 00

munkedal.kommun@munkedal.se

 

Öppettider

Måndag - torsdag kl. 08:00-16:30

Fredag kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider

Sociala Medier

Facebook, Twitter och Instagrams ikoner.

OM WEBBPLATSEN 

Om kakor (cookies)

Personuppgiftslagen

Webbkarta

 

För administratörer

Under uppbyggnad

Webbsidan är under uppbyggnad och fylls kontinuerligt på med mer innehåll.

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

Fax: 0524-181 10

 

Skicka e-post

SOCIALA MEDIER

Facebook, Twitter och Instagrams ikoner.

OM WEBBPLATSEN

Om kakor (cookies)

Personuppgiftslagen

Webbkarta

För anställda

UNDER UPPBYGGNAD

Webbsidan är under uppbyggnad och fylls kontinuerligt på med mer innehåll.