Artikel om ÖP2040 i kommunens informationstidning

sfsd

I kommunens informationstidning nr 6 finns det en artikel om hur arbetet med ÖP2040 har startat upp och en översiktlig tidplan för arbetet.