Publicerad:

Senast ändrad:

Framtagande av nytt bostadsförsörjningsprogram 

Hand som håller i nyckelring formad som ett hus

Under hösten pågår arbete med framtagande av nytt bostadsförsörjningsprogram.
Bostadsförsörjningsprogrammet utgår från en prognos om 12 500 invånare år 2040, vilket innebär en produktion av ca 50 nya bostäder per år.

Ambitionen är att ta fram ett väl förankrat och enat dokument där riktlinjer, vision och mål för kommunens bostadsförsörjning framgår tydligt.

 

Kommunerna är skyldiga att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning enligt Lag (2000:1383) om kommuners bostadsförsörjningsansvar. Riktlinjerna ska innehålla kommunens mål för bostadsbyggandet och för utveckling av bostadsbeståndet genom att skapa goda förutsättningar för bra bostäder till alla invånare.

 

En projektbeskrivning för arbetet antogs av kommunstyrelsen 2021-09-13 § 143. Bostadsförsörjningsprogrammet kommer att utreda olika scenarion samt nyckeltal, avseende bostäder, service och arbetstillfällen, för en hållbar befolkningsutveckling i kommunen.

 

Utgångspunkten är prognosen om 12 500 invånare år 2040, vilket innebär en produktion av ca 50 nya bostäder per år.

 

Kommuners riktlinjer för bostadsförsörjningen är vägledande, och utgör ett viktigt underlag till bland annat budgetdialog, planprocesser samt den översiktliga planeringen. Tillsammans utgör översiktsplanen och bostadsförsörjningsprogram viktiga strategidokument för att nå kommunens bostadspolitiska mål.




Tipsa webbredaktionen

 

webbredaktion@munkedal.se