Publicerad:

Senast ändrad:

Samarbete med Bohusläns museum och SLU Alnarp – Masteruppsats inom miljöpsykologi 

Bautastenar i rad på en grönyta

Bautastenarna vid Stenehed

Munkedals kommun och Bohusläns museum inleder samarbete med masterstudenten Sara Kjellgren, SLU Alnarp. Sara Kjellgren kommer under de närmaste månaderna att studera Munkedalsbornas syn på sin kulturmiljö. Ta chansen att delta genom att svara på Sara Kjellgrens enkät.

Sara Kjellgran studerar på masterprogrammet ”Utemiljöer för Hälsa och Välmående”, vid Institutionen för Människa och Samhälle vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp. Hon har i sitt examensarbete valt att studera hur kulturmiljön i och kring Munkedal påverkar de boendes mående och trivsel.

 

Arbetet kommer att ske parallellt med framtagandet av nytt kulturmiljöprogram och vara klart i maj 2022. Även Bohusläns museum deltar i samarbetet och bidrar med sina breda kunskaper inom området för kulturmiljö.

-Genom Saras arbete har vi möjlighet att addera en extra dimension av identitet, upplevelse- och rekreationsvärden kopplat till Munkedals kulturmiljöer, säger översiktsplanerare Mikaela Danielsson. Kommunen ser mycket positivt på samarbetet samt möjligheten att öka förståelsen för de sociala hålbarhetsparametern i arbetet med ÖP 2040.

En del i arbetet består av en kort enkät där boende i Munkedal har möjlighet att svara på frågor om vad de vet om sin kulturmiljö och hur de tänker och känner kring den. Inga förkunskaper krävs och enkäten riktar sig till alla vuxna i området, unga och gamla, nyinflyttade såväl som de som bott i trakten i många år.


Länk till enkät
Tipsa webbredaktionen

 

webbredaktion@munkedal.se