Publicerad:

Senast ändrad:

Lever du i närheten av någon med beroendeproblematik?

En person håller i flera stenar i sin handflata.

Träffa andra anhöriga i samma situation och dela erfarenheter via tematräffar under våren. I vår anordnar anhörigstödet och IFO i kommunerna Sotenäs, Munkedal och Lysekil anhörigträffar med fokus på vad det innebär att vara anhörig till någon som är beroende.

Om du är anhörig till någon med beroende problematik har du möjlighet att träffa andra i samma situation.


Träffarna sker en gång i veckan på kvällstid med start torsdagen 25 januari 2018 kl. 18:00 och vi avslutar senast kl. 20:00 i ABF:s lokal Kungsgatan, Lysekil.

Fyra olika teman

Vi kommer att gå igenom ett tema per träff:

 1. Beroende
  Hur påverkas hjärnan och vad händer med människan?
 2. Skam och skuld
  Vart tar sorgen vägen och hur påverkas familjen?
 3. Medberoende
  Vad är förnekelse och medberoende?
 4. Familjerollen
  Hur kan jag gå vidare mot en annorlunda och bättre livssituation?

Frågor

Om du har frågor eller vill veta mer, kontakta gärna:

 

Ida Grundevik, socialsekreterare Vuxenenheten

ida.grundevik@lysekil.se

 

eller

 

Annelie Antonsson, anhörigsamordnare

annelie.antonsson@lysekil.se

Anmälan

Du gör din anmälan till Ida eller Annelie på ovanstående e-post senast 2018-01-17.

 

Det är kostnadsfritt att delta och vi bjuder på kaffe och smörgås.

 

Varmt välkomna!